EasyPAN/PANDigit

EasyPAN/PANDigit

Program przetwarza obraz z kamery i na jego podstawie tworzy trójwymiarowy model systemu liniowego.

Zastosowanie opatentowanych rozwiązań w kamerze oraz nowatorskie podejście do transformacji obrazu umożliwiły wirtualizację procesu przeglądu badanego systemu w biurze projektowym. To rozwiązanie uczyniło systemy EasyPan/PanDigit innowacyjnymi na skalę światową.