HTool

HTool

Program wspierający pracę analityka finansowego pod kątem filtracji instrumentów finansowych według zadanych parametrów wejściowych. Wynikiem działania aplikacji jest analiza wybranych instrumentów pod kątem zadanych parametrów i spełnianie przez nie kryteriów wyjściowych. Wyselekcjonowane w ten sposób instrumenty stanowią bazę do dalszej analizy oraz ostatecznej decyzji zaangażowania w wybranym funduszu inwestycyjnym lub konkretnym portfelu inwestycyjnym klienta.