MyAppDepot P / MyAppDepot B

MyAppDepot P / MyAppDepot B

Aplikacje stworzone na systemy mobilne: iOS, Android i Windows Phone. Ich użytkownik może na bieżąco, niezależnie od tego, gdzie się znajduje, kontrolować instrumenty finansowe wchodzące w skład swojego portfela inwestycyjnego. Ponadto zostały one wyposażone w system porównania danego instrumentu z jego indeksem porównawczym.

Oprogramowanie zostało wydane w wersji dla klienta indywidualnego i biznesowego.