PipeCommander

PipeCommander

Kompletne rozwiązanie służące do przeprowadzania, katalogowania oraz archiwizacji inspekcji kanalizacyjnych. Wspomaga użytkownika we wszystkich aspektach procesu inspekcji, od sterowania sprzętem i zbierania danych po wizualizację 3D oraz przygotowanie raportów do wydruku.

Niektóre z funkcji programu to:

 • inspekcje telewizyjne kanałów, przyłączy domowych i studni – gromadzenie materiału video i statycznych obrazów,
 • ciśnieniowe próby szczelności,
 • pomiary wzdłużnego nachylenia odcinka rury,
 • pomiary długości i powierzchni defektów na ścianie rury,
 • pomiary temperatury wewnątrz rur,
 • integracja z systemami GIS
 • obsługa map cyfrowych, nanoszenie struktury sieci kanalizacyjnej na mapy lub obrazy cyfrowe, edytor obrazów,
 • tworzenie protokołów z inspekcji, ich wydruk i eksport do formatu PDF,
 • eksport wyników badań do wielu formatów tekstowych oraz MS Excel,
 • trójwymiarowa prezentacja wyników badań,
 • wygodna synchronizacja wyników badań między komputerami w kamerowozach i w biurze,
 • zmiana języka aplikacji w locie.