VPOffice

VPOffice

Program pozwala naszemu Klientowi zarządzać kontrahentami/przedstawicielami w firmie finansowej.

Głównymi funkcjami systemu są:

  • zarządzanie kontrahentami (definiowanie/kasowanie/edycja),
  • dynamiczne definiowanie pojedynczych atrybutów, jak i grup atrybutów kontrahenta, dynamiczne zarządzanie strukturą kontrahentów oraz ich prowizją,
  • automatyczny proces archiwizacji danych w obrębie kontrahenta i jego grupy,
  • zarządzanie procesem przydziału prowizji itd.

System jest rozwiązaniem webowym w pełni skoordynowanym z systemem Wahoo. Dzięki wersji webowej Klient ma dostęp do aplikacji z każdego urządzenia posiadającego przeglądarkę internetową.