Technologie

Technologie

Nasz zespół programistyczny wykorzystuje w swojej pracy najnowsze narzędzia i specjalistyczną wiedzę. Zobacz z jakich instrumentów korzystamy.

 

System zarządzania bazami danych:

Oracle, MSSQL, MySQL, HSQL, Interbase/Firebird, dBase, PostgreSQL, Informix, DB2, MariaDB, MS Access, Paradox, IMS, Sybase,  MongoDB, RavenDB, BigTable, Cassandra, CouchDB, Hypertable.

Technologie i narzędzia webowe:

Java EE, Java SE, Web Services, JSON, REST, RMI, JNDI, JSP, JSF, Velocity, SSL, JBoss, JBoss Seam, Apache, Apache Wicket, GlassFish,  Drools, Hibernate, JPA, EJB, Seam, Swing, xSwing (autorskie rozszerzenie biblioteki Swing), Spring, Freemarker, GWT, Thinlet, CSS, JQuery, HTML, xHTML, MVC, PrimeFaces, RichFaces, AngularJS, Grails, GORM, ASP .NET Web Forms, Silverlight, AJAX.

Języki programowania:

 Delphi, Pascal, C, C++, C#, .NET, Java, Objective C, Assembler, Visual Basic, Groovy(Grails), XML/XLS, SGML, UML,  Algol, Prolog, LISP.

Języki skryptowe:

ant, escript, PHP, JavaScript, Flash/ActionScript, Flash Lite, TSQL, noSQL, PL/SQL, Perl, Python, Ruby.

Środowiska programistyczne:

MS Visual Studio, Delphi, JBuilder, Eclipce, NetBeans, C++ Builder, xCode, Borland Developer Studio, PL/SQL Developer.

Systemy raportowania:

Jasper Reports, iReport, Rave Reports, Crystal Reports, Aperte Reports.

Technologie mobilne:

Java ME, Windows Mobile, Windows Phone, Android, Apple iOS, Symbian, BalckBerry OS, Bada, Brew.

Metodyki prowadzenia projektów:

Scrum, Agile, Prince2, PMI/PMBOK.

Inne:

Visual Basic for Applications (Excel), OpenGL, DirectX, DirectShow, GIS.