Wdrażanie systemów

 

 

Wdrażanie systemów

Żaden, nawet najlepszy, system nie będzie funkcjonował poprawnie bez prawidłowego wdrożenia. Odpowiedni dobór technik, instalacja i konfiguracja oprogramowania, jak również szkolenie z jego obsługi i działania, są niezbędne do pełnego wykorzystania jego możliwości. Jedynie uruchomienie systemu obejmujące w wszystkie ww. etapy można nazwać kompleksowym wdrożeniem.

 

Co rozumiemy przez kompleksowe wdrożenie?

Instalacja oprogramowania jest tylko jednym z etapów całego procesu wdrożeniowego i dopiero w połączeniu z rzetelnie wykonanymi dodatkowymi działaniami pozwoli Ci na bezproblemową pracę. Na początku staramy się poznać charakter Twojej firmy oraz istniejące w niej systemy, z którymi ma funkcjonować nowe rozwiązanie. Po dobraniu i instalacji nowego elementu lub całego systemu kluczowe jest przeszkolenie pracowników, którzy będą go obsługiwać. Dopiero realizując te 3 etapy – dobór, instalacja, szkolenie – możemy mówić o kompleksowym wdrożeniu nowego rozwiązania.