Kontakt

Skontaktuj się z nami:

tel.: +48 81 5282240
fax: +48 81 5282242
e-mail: office@innotec.net.pl

InnoTec Sp. z o.o.
ul. Łużyczan 10/U3, 20-830 Lublin
NIP: 712-327-02-49
NIP EU: PL7123270249
REGON: 061389016
KRS: 0000412990

Bank: PEKAO S.A. Oddział w Lublinie
Konto PLN: 42 1240 5497 1111 0010 4500 6271
Konto EUR: 35 1240 5497 1978 0010 4500 6503
Swift/BIC: PKOPPLPW