Consulting i doradztwo

 

 

 

Consulting i doradztwo

Posiadamy wiedzę oraz doświadczenie w zakresie tworzenia i doboru oprogramowania, którymi chętnie dzielimy się z innymi. Pomagamy wybrać najlepsze rozwiązania i dostosowujemy je do wymagań naszych Klientów. Z nami porozmawiasz o prostych, popularnych i gotowych aplikacjach oraz o złożonych, wielopoziomowych systemach zarządzania, tworzonych na zamówienie, ściśle według założeń. Jeśli nie jesteś pewien czy wybrać gotowe oprogramowanie, czy zdecydować się na stworzenie go specjalnie dla Twojej firmy, chętnie Ci doradzimy. Zapewnimy także consulting w zakresie doskonalenia programów już istniejących lub działających w Twoim przedsiębiorstwie.

 

 

Integracja systemów

 

 

Integracja systemów

Zajmujemy się integracją systemów informatycznych w firmach, aby usprawnić komunikację i wymianę informacji. Przy wykorzystaniu innowacyjnych technologii opracowujemy spójne rozwiązania dostosowane do specyfiki przesiębiorstwa. Integrujemy nowo tworzone systemy z już istniejącymi i dotychczas funkcjonującymi. Projektujemy i tworzymy także programy, które pomagają w łączeniu już istniejących na rynku, gotowych rozwiązań. Dzięki kompleksowej integracji systemów informatycznych zapewniamy Tobie i Twoim pracownikom bardziej przyjazne i wydajniejsze środowisko pracy.

Tworzenie oprogramowania

 

Tworzenie oprogramowania

Projektujemy oprogramowanie dla każdego według jego potrzeb. U nas znajdziesz nowoczesne technologie, które sprawią, że Twoja praca będzie łatwiejsza.
Jeżeli nie znajdziesz rozwiązania odpowiadającego Twoim wymaganiom, skontaktuj się z nami, a stworzymy program na miarę twoich potrzeb.

 

 Aplikacje biznesowe – aby łatwiej prowadzić firmę

 Aplikacje mobilne – aby wszędzie mieć dostęp

Systemy zarządzania – aby zarządzanie było efektywniejsze

 

 Aplikacje przemysłowe – aby skutecznie nadzorować
Wdrażanie systemów

 

 

Wdrażanie systemów

Żaden, nawet najlepszy, system nie będzie funkcjonował poprawnie bez prawidłowego wdrożenia. Odpowiedni dobór technik, instalacja i konfiguracja oprogramowania, jak również szkolenie z jego obsługi i działania, są niezbędne do pełnego wykorzystania jego możliwości. Jedynie uruchomienie systemu obejmujące w wszystkie ww. etapy można nazwać kompleksowym wdrożeniem.

 

Co rozumiemy przez kompleksowe wdrożenie?

Instalacja oprogramowania jest tylko jednym z etapów całego procesu wdrożeniowego i dopiero w połączeniu z rzetelnie wykonanymi dodatkowymi działaniami pozwoli Ci na bezproblemową pracę. Na początku staramy się poznać charakter Twojej firmy oraz istniejące w niej systemy, z którymi ma funkcjonować nowe rozwiązanie. Po dobraniu i instalacji nowego elementu lub całego systemu kluczowe jest przeszkolenie pracowników, którzy będą go obsługiwać. Dopiero realizując te 3 etapy – dobór, instalacja, szkolenie – możemy mówić o kompleksowym wdrożeniu nowego rozwiązania.

Wsparcie techniczne i rozwój

 

 

 

Wsparcie techniczne (support) i rozwój

Nasze zaangażowanie nie kończy się w momencie stworzenia czy instalacji oprogramowania. Dbamy o ciągły rozwój naszych Klientów poprzez pomoc techniczną i doskonalenie programów, których używają. Oferujemy wsparcie techniczne zarówno dla oprogramowania tworzonego przez nas, jak i przez firmy trzecie. Dzięki naszej kompleksowej opiece nad całym systemem przedsiębiorstwa w jednym miejscu znajdziesz odpowiedzi na wszystkie swoje pytania. Niezależnie od tego czy potrzebujesz pomocy w zakresie obsługi swojego oprogramowania, czy chcesz poszerzyć jego funkcjonalności, na pewno Ci w tym pomożemy.

Technologie

Technologie

Nasz zespół programistyczny wykorzystuje w swojej pracy najnowsze narzędzia i specjalistyczną wiedzę. Zobacz z jakich instrumentów korzystamy.

 

System zarządzania bazami danych:

Oracle, MSSQL, MySQL, HSQL, Interbase/Firebird, dBase, PostgreSQL, Informix, DB2, MariaDB, MS Access, Paradox, IMS, Sybase,  MongoDB, RavenDB, BigTable, Cassandra, CouchDB, Hypertable.

Technologie i narzędzia webowe:

Java EE, Java SE, Web Services, JSON, REST, RMI, JNDI, JSP, JSF, Velocity, SSL, JBoss, JBoss Seam, Apache, Apache Wicket, GlassFish,  Drools, Hibernate, JPA, EJB, Seam, Swing, xSwing (autorskie rozszerzenie biblioteki Swing), Spring, Freemarker, GWT, Thinlet, CSS, JQuery, HTML, xHTML, MVC, PrimeFaces, RichFaces, AngularJS, Grails, GORM, ASP .NET Web Forms, Silverlight, AJAX.

Języki programowania:

 Delphi, Pascal, C, C++, C#, .NET, Java, Objective C, Assembler, Visual Basic, Groovy(Grails), XML/XLS, SGML, UML,  Algol, Prolog, LISP.

Języki skryptowe:

ant, escript, PHP, JavaScript, Flash/ActionScript, Flash Lite, TSQL, noSQL, PL/SQL, Perl, Python, Ruby.

Środowiska programistyczne:

MS Visual Studio, Delphi, JBuilder, Eclipce, NetBeans, C++ Builder, xCode, Borland Developer Studio, PL/SQL Developer.

Systemy raportowania:

Jasper Reports, iReport, Rave Reports, Crystal Reports, Aperte Reports.

Technologie mobilne:

Java ME, Windows Mobile, Windows Phone, Android, Apple iOS, Symbian, BalckBerry OS, Bada, Brew.

Metodyki prowadzenia projektów:

Scrum, Agile, Prince2, PMI/PMBOK.

Inne:

Visual Basic for Applications (Excel), OpenGL, DirectX, DirectShow, GIS.