Dplayer

Dplayer

Program stworzony do współpracy z EasyPAN/PANDigit oraz WK-Burn.
Służy do przeglądania filmów stanowiących wynik inspekcji kanalizacji.

Umożliwia dostęp do wyników przeglądu kanalizacji w uporządkowany sposób. Użytkownik może wybrać odcinek rury, z którego film zostanie odtworzony. W oknie programu pojawi się interaktywna lista defektów. Wybór defektu z listy powoduje skok do odpowiadającego mu fragmentu filmu, dzięki temu użytkownik nie traci czasu na przeglądanie całego materiału.

Program jest przystosowany do uruchamiania z płyt CD/DVD, dzięki czemu Klient może łatwo stworzyć archiwum przeprowadzonych inspekcji.